ELSDONCK

Residentiëel appartementencomplex
Projectbeschrijving

Het door architect Leon Stynen ontworpen en nu geklasseerde gebouw ‘Elsdonck’, dat in 1933 werd gebouwd, is opgevat als een ‘tweelingsluxeappartementsgebouw’ met op het gelijkvloers commerciële ruimte, op elke laag ruime appartementen met twee of drie slaapkamers met elk een individueel terras en op de bovenste verdieping twee ruime dakappartementen en bediendenruimten.

Sinds zijn oprichting is het gebouw nog niet van bestemming veranderd.

Voor het gebouw ‘Elsdonck’ koos architect Stijnen voor een staalskelet dat volledig bedekt werd met metselwerk of bezetting.

Projectdetails
 • Bouwheer: Elsdonck
 • Datum oplevering: 1997
 • Locatie: Wilrijk (Prins Boudewijnlaan )/België
 • Status: gerealiseerd
 • Vloeroppervlakte: 3.300 m2
 • Type: Huisvesting
 • Fotografie: Freddy Haegeman
Gerelateerde projecten

ELSDONCK

Residential apartment complex
Project description
Designed by architect Léon Stynen, built in 1933, and now a listed building, Elsdonck was conceived as a ‘extra-luxurious apartment building’ with commercial space on the ground floor and, on each subsequent level, spacious two- or three-bedroom apartments, each with an individual terrace, and finally on the top floor two spacious penthouses and service areas.

Building use has not changed since inauguration.

For Elsdonck, architect Stynen chose a steel frame which was completely clad with masonry and decoration.

Project details
 • Client: Elsdonck
 • Completion date: 1997
 • Location (street)/country: Wilrijk (Prins Boudewijnlaan )/Belgium
 • Status: Completed
 • Floor area: 3.300 m²
 • Type: Accommodation
 • Photography: Freddy Haegeman
Related projects

ELSDONCK

Complexe d’appartements résidentiel
Description du projet

Le bâtiment Elsdonck, réalisé par l’architecte Leon Stynen et aujourd’hui classé, érigé en 1933, est un double immeuble à appartements de luxe avec un espace commercial au rez-de-chaussée, de vastes appartements 2 à 3 chambres à chaque étage, avec terrasse individuelle, et au dernier étage 2 grands appartements et chambres de bonne.
Depuis sa création, le bâtiment n’a pas encore changé d’affectation.
Pour le bâtiment Elsdonck, l’architecte Stijnen a opté pour un squelette métallique recouvert de maçonnerie ou avec du remplissage.

Détails du projet
 • Maître de l’ouvrage: Elsdonck
 • Date de réception: 1997
 • Localisation (rue)/pays: Wilrijk (Prins Boudewijnlaan)/Belgique
 • Statut: Réalisé
 • Superficie du sol: 3.300 m²
 • Type: Logements
 • Photos: Freddy Haegeman
Projets annexés