GZA ZIEKENHUIZEN | CAMPUS SINT-AUGUSTINUS

Nieuwbouw Neonatale Intensive Care Unit en fertiliteit

Projectbeschrijving

Op de campus Sint-Augustinus van het GZA ziekenhuis wordt de bestaande bebouwing van de dienst palliatieve zorgen afgebroken en zal een nieuwbouw gerealiseerd worden voor de diensten NICU en fertiliteit. Dit gebouw bestaat uit drie bouwlagen waarbij op gelijkvloers en verdieping +1 ca. 3.450 m² bruto vloeroppervlakte voorzien wordt voor de afdeling NICU en waarbij op verdieping +2 ca. 1.400 m² bruto vloeroppervlakte voorzien wordt voor de afdeling fertiliteit. De technische ruimte is geïntegreerd in verdieping +2 waardoor er geen technieken op het dak dienen geplaatst te worden. Het gebouw De horizontale aansluiting tussen het bestaande gebouw en de nieuwbouw verloopt via een glazen verbindingsgang op de drie niveaus.

Projectdetails
 • Bouwheer: GZA (Gasthuiszusters Antwerpen)vzw
 • Datum oplevering: nog nader te bepalen
 • Locatie: Wilrijk (Oosterveldlaan 22), België
 • Status: in studie
 • Vloeroppervlakte: 3.461m² NICU / 1.400 m² fertiliteit / 355 m² technische lokalen
 • Type: ziekenhuis (NICU)
 • Beelden: SVR-ARCHITECTS
Gerelateerde projecten

GZA ZIEKENHUIZEN | CAMPUS SINT-AUGUSTINUS

Nouvelle construction Unité de soins intensifs néonatals et fertilité

Description du projet

Sur le campus Sint-Augustinus de l’hôpital GZA, le bâtiment actuel du service de soins palliatifs sera démoli et un nouveau bâtiment sera construit pour l’unité de soins intensifs néonatals (USIN) et les services de fertilité. Ce bâtiment comprend trois étages, dont le rez-de-chaussée et l’étage +1 offrent environ 3 450 m² de surface brute pour le service de soins intensifs néonatals, et l’étage +2 offre environ 1 400 m² de surface brute pour le service de fertilité. La zone technique est intégrée dans le plancher +2 de sorte qu’il n’est pas nécessaire de placer de la technologie sur le toit. La liaison horizontale entre le bâtiment existant et le nouveau bâtiment se fait par un couloir de liaison en verre sur les trois niveaux.

Détails du projet

 • Maître de l’ouvrage: GZA (Gasthuiszusters Antwerpen)vzw
 • Date de réception:: à déterminer
 • Location: Wilrijk (Oosterveldlaan 22), Belgique
 • Status: En étude
 • Superficie du sol: 3.461m² NICU / 1.400 m² fertilité / 355 m² locaux techniques
 • Type: Hôpital (NICU)
 • Images: SVR-ARCHITECTS

Projets annexés

GZA ZIEKENHUIZEN | CAMPUS SINT-AUGUSTINUS

GZA HOSPITALS | CAMPUS SINT-AUGUSTINUS

Projectbeschrijving

On the campus Sint-Augustinus of the GZA hospital, the existing building of the palliative care department will be demolished and a new building will be constructed for the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) and fertility departments. This building consists of three floors whereby on the ground floor and floor +1 approximately 3,450 m² of gross floor area is provided for the NICU department and whereby on floor +2 approximately 1,400 m² of gross floor area is provided for the fertility department. The technical area is integrated in floor +2 so that no techniques need to be placed on the roof. The horizontal connection between the existing building and the new building is via a glass connecting corridor on the three levels.

Projectdetails
 • Client: GZA (Gasthuiszusters Antwerpen)vzw
 • Completion date: to determine
 • Location: Wilrijk (Oosterveldlaan 22), Belgium
 • Status: in study
 • Floor area: 3.461m² NICU / 1.400 m² fertiliteit / 355 m² technische lokalen
 • Type: Ziekenhuis
 • Images: SVR-ARCHITECTS

Related projects