MUSEUM DHONDT-DHAENENS

Renovatie museum

Projectbeschrijving

Sinds einde jaren ‘60 is het Museum Dhondt-Dhaenens gevestigd aan de oevers van de Leie, in de landelijke luwte rondom Gent. Het is een plek waar moderne hedendaagse kunst in een modernistisch kader kan bewonderd worden. De gebouwen en infrastructuur zijn sterk verouderd en hebben dringend een facelift nodig; een grondige, maar zachte renovatie, met respect voor het bestaande karakter, dringt zich op.
Het project wordt aangepakt in twee fasen:

 • Fase 1 betreft de renovatie van expositieruimte, alsook consolidatie van alle technische voorzieningen;
 • Fase 2 betreft de renovatie van expositieruimte, en daarmee gelieerde kantoren & sanitair.

Gedurende de renovatie blijven delen van het gebouw in gebruik. Het project wordt ondernomen in nauw overleg met het bestuur van het museum en hun partners.

Projectdetails

 • Bouwheer: Museum Dhondt-Dhaenens
 • Datum oplevering: Fase 1: juni 2021 / Fase 2: nog nader te bepalen
 • Locatie: Deurle (Museumlaan 14), België
 • Status: Fase 1:gerealiseerd
 • Vloeroppervlakte: 1350 m² (900 m² Museum/gallerij, 225 m² kantoren, 225 m² technische lokalen)
 • Type: utiliteit
 • Beelden: SVR-ARCHITECTS

Gerelateerde projecten

MUSEUM DHONDT-DHAENENS

Renovation museum

Project description

Since the late 1960s, the Museum Dhondt-Dhaenens has been located on the banks of the Leie, in the quiet rural area around Ghent. It is a place where  contemporary art can be admired in a modernist setting. The buildings and infrastructure are in poor condition and in need of a facelift; a thorough, but gentle renovation, with respect for the existing character, is necessary.

The project is divided into two phases:

 • Phase 1 concerns the renovation of the exhibition space, as well as the consolidation of all the services;
 • Phase 2 concerns the renovation of the exhibition space, and the associated offices and sanitary facilities.

Parts of the building will remain in use during the renovation. The project is being undertaken in close consultation with the museum board and their commercial partner.

Project details
 • Client: Museum Dhondt-Dhaenens
 • Completion date: Phase 1: june 2021 / Phase 2: to be determined
 • Location (street)/country: Deurle (Museumlaan 14), Belgium
 • Status: Phase 1:realised
 • Floor area: 1350 m² (900 m² Museum/gallery, 225 m² offices, 225 m² technical rooms)
 • Type: utility
 • Images: SVR-ARCHITECTS

Related projects