DEME | ZWIJNDRECHT

Wedstrijdontwerp hoofdzetel

Projectbeschrijving

Eind 2016 lanceerde DEME een ontwerpwedstrijd voor een nieuw masterplan voor de site van hun HQ gelegen in Zwijndrecht. Deze wedstrijdfase weerhield 2 laureaten, waaronder SVR-ARCHITECTS. Nadien werd er een nieuwe wedstrijd georganiseerd voor de verbouwing van het kantoorgebouw.

Projectdetails

 • Bouwheer: DEME 
 • Datum oplevering: Niet van toepassing 
 • Locatie: Zwijndrecht
 • Status: niet uitgevoerd (wedstrijd)
 • Vloeroppervlakte: 13.000 m2 kantoren / 15.500 m2 bovengrondse parking / 5.000 m2 pleinen
 • Type: Utiliteit: kantoorgebouw
 • Renderingen: SVR-ARCHITECTS

Gerelateerde projecten

DEME | Zwijndrecht

Competition design headquarters

Project description

At the end of 2016 DEME launched a design competition for a new master plan for the site of their headquarters located in Zwijndrecht. Two prizes were given for this competition phase, one of whom was SVR-ARCHITECTS. Subsequently a new competition was organized for the renovation of the office building.

Project details

 • Client: DEME
 • Completion date: does not apply
 • Location (street)/country: Zwijndrecht/Belgium
 • Status: not performed (competition)
 • Floor area: 13.000 m2 offices/ 15.500 m2 car park / 5.000 m2 squares
 • Type: Utility, office building
 • Renderings: SVR-ARCHITECTS

Related projects

DEME | Zwijndrecht

Conception de la concurrence siège principal DEME

Description du projet

DEME a lancé fin 2016 un concours de conception d’un nouveau siège principal à Zwijndrecht. Cette phase de compétition a empêché 2 lauréats, dont SVR-ARCHITECTS. Ensuite, un nouveau concours a été organisé pour la rénovation de l’immeuble de bureaux.

Détails du projet

 • Maître de l’ouvrage: DEME
 • Date de réception: non applicable
 • Localisation (rue)/pays: Zwijnaarde/Belgique(Oosthelling)/Belgique
 • Statut: Pas réalisé, compétition
 • Superficie du sol: 13.000 m2 bureaux / 15.500 m2 parking hors sol / 5.000 m2 des carrés
 • Type: Utilité, bureaux
 • Rendus: SVR-ARCHITECTS

projets annexés